Ống hút giấy

    Thành phần: ống hút giấy

    Kích thước: phi 6/8/12 *19cm