Chè Thái Nguyên 100

43,000.00

Thành phần: Chè Thái Nguyên

Trọng lượng: 100gram/gói

Đóng gói: 100gram/gói, hút chân không