Chè Thái Nguyên 500

215,000.00

Thành phần: Chè Thái Nguyên

Trọng lượng: 500gram/gói

Đóng gói: 500gram/gói, hút chân không